ทุนป.ตรี สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เรียนต่อที่ UBC ประเทศแคนาดา

รับตรงรอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

ทุนเรียนต่อวันนี้ Donald A. Wehrung International Studen Award พิจารณามอบทุนการศึกษาด้วยความที่เล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนดีแต่ขาดคุณทรัพย์ และต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้เนื่องจากไม่มีเงินสนับสนุนเพียงพอ โดยทุนการศึกษานี้มอบให้นักศึกษาได้เรียนต่อที่ University of British Columbia ประเทศแคนาดา

มาดูคุณสมบัติผู้สมัครครับ

  • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่จะมาเรียนยังประเทศแคนาดา
  • จบการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • สมัครเรียนในระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรก
  • ผู้สมัครต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการรับของศึกษาต่อของ UBC
  • สามารถแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยอดเยี่ยม และการมีศักยภาพของความเป็นผู้นำ
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของ UBC

 

ดูข้อมูลทั้งหมด
you.ubc.ca


แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.