ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2)

รับตรงรอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศิลปากร
โครงการนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า”
โดยสามารถใช้ใบประกาศนียบัตรจากค่าย สมัครโครงการรับตรงของภาควิชาฯ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ได้อีกด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 5 ต.ค. 2561 ทาง www.ee.eng.su.ac.th

ประกาศรายชื่อ : วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ทาง www.ee.eng.su.ac.th

กิจกรรมเข้าค่าย : วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2561

– รุ่นที่ 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2561 (รับ 30 คน)

– รุ่นที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2561 (รับ 80 คน)

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 (สายวิทย์ – คณิต) และต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5 ( 4 เทอม ) ไม่น้อยกว่า 2.50

ค่าใช้จ่าย : ฟรี!

สถานที่จัดค่าย : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดโดย : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ติดต่อค่าย

ติดต่อผ่านเพจ  |  ใบสมัครค่าย | รายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.