รับตรง 62 TCAS รอบที่ 1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

รับตรงรอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

ข่าวรับตรง62 TCAS62 ม.มหิดล
รอบที่ 1 ประเภท Portfolio
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
……………

คุณสมบัตรผู้สมัคร

  1.  สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษาชั้น ม.6 ปีสุดท้ายในปี 2561
  2.  หากเป็นนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับการเทียบความรู้จากสำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)

มีผลการศึกษา / ผลการสอบ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

– ผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ ม.4 จนถึงวันที่สมัคร ≥ 3.50 และมีคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมปลาย ≥ 3.50 ใน 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) เคมี (ข) ชีววิทยา และ (ค) คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์

-ผลการสอบ A level ทั้ง 3 รายวิชา (ก) Biology (ข) Chemisty (ค) Mathematics หรือ  Physics  แต่ละวิชา ≥ A
-ผลการสอบ SAT II ทั้ง 3 รายวิชา (ก) Biology (ข) Chemisty (ค) Math level 2  หรือ  Physics แต่ละวิชา  ≥ 700 คะแนน
-ผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Higher Level ทั้ง 3 รายวิชา (ก) Biology (ข) Chemisty (ค) Math   หรือ  Physics แต่ละวิชา  ≥ 6

มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

– TOFEL IBT (Internet based test) ≥ 80 คะแนน
– ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic modules) ≥6.5
*สามารถใช้ผลสอบที่ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่คณะฯ ปิดรับสมัคร

มีผลการสอบ Biomedical Asmission (BMAT)

ของการสอบในปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561 ครั้งใดครั้งหนึ่งที่มีผลขั้นต่ำรวมทั้ง 3 session ≥ 13 และ session 3 (quality of written English) ≥ C

 

………………………………………………………………………………..

ยังไม่ระบุวันรับสมัคร น้องๆติดตามได้ที่นี้
คลิกครับ

(น้องๆดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ)

………………………………………………………………………………..

ลิงค์สำคัญ :

ระเบียบการ | โหลดใบสมัคร | เว็บมหาวิทยาลัย

………………………………………………………………………………..
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับตรงด้วยตนเอง คลิกครับ

พี่ๆ รับตรง.เด็กขั้นเทพดอทคอม ขอเป็นกำลังใจ ให้น้องๆทุกคนล่าความฝันให้ได้นะครับ สู้ๆ

 

ติดตามพี่ๆได้ที่ :

เพจ “ข่าวรับตรง   @rubtrongDL
เพจ “รวม”   @deklnwfc

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.