ลงป้ายประชาสัมพันธ์ “ข่าวรับตรง” ฟรี

รับตรงรอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

“เราพร้อมมอบทุกโอกาสของการศึกษา ให้ทุกความฝันนั้น “สำเร็จ”

เงื่อนไข : 
เงื่อนไขต่อไปนี้ เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับ การลงประชาสัมพันธ์ข่าวรับตรง แบบ “ป้ายแบนเนอร์โฆษณา” (ฟรี) มีดังต่อไปนี้

1. สถานศึกษา 1 แห่ง 1 สาขา หรือคณะ สามารถลงประชาสัมพันธ์ แบบ “ป้ายแบนเนอร์โฆษณา” ได้ ไม่เกิน 1 เดือน และเดือนถัดไปไม่ซ้ำในประเภท สถานศึกษา หรือ สาขา/คณะ ที่ได้ลงประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว

2. สถานศึกษา 1 แห่ง 1 สาขา หรือคณะ ไม่สามารถ “ลงประชาสัมพันธ์แบบ “ป้ายแบนเนอร์โฆษณา” (ฟรี) ได้ติดต่อกันเกิน 1 เดือน เพื่อสับเปลี่ยนหมุนนเวียนการประชาสัมพันธ์

3. สถานศึกษา สาขา หรือคณะ สามารถ “ใส่ลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดต่างๆได้” และ “ต้องใส่ลิงค์กลับมายังเว็บไซต์ของเราด้วย” ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

4. สถานศึกษาสามารถยื่นความจำนงค์ขอ “ลงประชาสัมพันธ์แบบ “ป้ายแบนเนอร์โฆษณา” (ฟรี) ได้ทางช่องทางที่เราแจ้งไว้ โดยทางทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งลำดับการลงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยประมาณตามระยะเวลาที่แจ้งกลับ

5. ในกรณีที่มีสถานศึกษา บุคลากรของทางสถานศึกษา ติดต่อขอ “ลงประชาสัมพันธ์ แบบ “ป้ายแบนเนอร์โฆษณา” (ฟรี) มาเป็นจำนวนมาก และมีระยะเวลาการรับสมัครที่ตรงกับสถานศึกษาของท่านหลายๆสถานศึกษา ทางทีมงานจะคำนวณระยะเวลาในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ครอบคลุม ทั่วถึง ทุกๆสถานศึกษา คณะ/สาขา เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเรียนต่อ

 

รายละเอียดป้ายโฆษณา 

ขนาด : 728 x 90 px.
ประเภทไฟล์ : JPEG/PNG/GIF
#ทางสถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบป้ายเอง เราไม่สามารถออกแบบป้ายให้ท่านได้

 

แบบฟอร์มการส่งรายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ติดต่อลง BN. Edu. (ระบุชื่อสถานศึกษา คณะ/สาขา)
รายละเอียด :
ท่านโปรดแจ้งเราให้ทราบเรื่อง
– ระยะเวลาการรับสมัคร (วันที่ ถึง วันที่ เดือน ปี)
– คณะ/สาขา ที่รับสมัคร
– ผู้ประสานงานในครั้งนี้
– ลิงค์(URL) ที่จะให้เราเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของท่าน

#อย่าลืมแนบไฟล์รูป ที่จะลงประชาสัมพันธ์มาด้วยนะครับ

 

ช่องทางติดต่อเรา

FaceBook :
www.facebook.com/rubtrongDL
(แนะนำช่องทางนี้ครับ เพื่อความรวดเร็ว)

E-Mail :
cocochillstudio@gmail.com