Browsing Category

รับตรง 61

รับตรง 6รับตรง 61 สอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าโรงเรียน ข่าวสารทุนการศึกษา อัพเดทข่าวค่าย กิจกรรม อัพเดท ข่าวรับตรง TCAS รวม ข่าวรับตรง จากสถาบันทั่วประเทศไทย สร้างโอกาศ สร้างอนาคต ทุกโอกาส

สร้างความสุขได้เสมอ เราจึงพยายามอัพเดท ข่าวรับตรง ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย โรงเรียน และสถาบันต่างๆ เพื่อเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้น้องๆได้มีโอกาสเข้าร่วมและต่อยอดอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

รับตรง TCAS61 โควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ รอบ2

รับตรงTCAS61  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา *โควตา* ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ รอบ2…

รับตรง TCAS61 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รอบที่ 1/1 พิจารณาจากผลการเรียน (Portfolio)

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รอบที่ 1/1 พิจารณาจากผลการเรียน (Portfolio) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา…

รับตรง 61 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มรภ.สวนสุนันทา (Portfolio)…

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 1/1 (Portfolio) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่…