CODE ไฟเเสดงผลของเครื่องปริ้น CANON MP258 เเละ MP287

0

รับตรงรอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

เพื่อนๆหลายคนที่ใช้เครื่องปริ้นแคนนอนนั้นมักเจออาการแบบนี้ พร้อมวิธีแก้ครับ

1. E02 มีปัญหาที่ระบบดึงกระดาษ ให้ตรวจเช็คช่องใส่กระดาษว่ามีกระดาษหรือไม่ หรือหากดึงแล้วเข้าไปค้างอาจจะมีสิ่งของตกลงไปให้นำสิ่งของนั้นออกครับ

วิธีการดึงกระดาษออกให้ปิดเครื่องก่อนดึงทุกครั้งครับ และควรดึงตามทางออกของกระดาษเสมอ เพื่อป้องกันชุดเฟืองของชุดดึงกระดาษเสีย ยกเว้นกระดาษถูกดึงเข้าไปเพียงเล็กน้อยให้ดึงออกทางช่องที่ใส่ครับ

2. E03 ช่องใส่กระดาษไม่ได้ถูกเปิด หรือมีกระดาษติดให้ใช้วิธีเดียวกับ E02 ครับ

3. E04, E05 เครื่องไม่รู้จักตลับหมึก ดำหรือสี วิธีแก้ให้ถอดตลับหมึก แล้ว ใช้ทิชชูเช็ดทำความละอาดลายวงจรด้านหลังตลับแล้วใส่เข้าไปใหม่ หากไม่หายส่วนมากตลับจะเสียครับ

4. E07 ตลับหมึกไม่ได้ติดตั้งตำแหน่งที่ถูกต้อง มีปัญหาที่ตัวตลับให้ลองแก้ในข้อ 3 หรือบางครั้งอาจจะเกิดจากลายวงจรไม่สัมผัสกับแผงของตัวรับของเครื่อง

5. E08 แผ่นซับหมึกเกือบเต็ม กดปุ่ม Copy ดำหรือสี วิธีแก้เครื่องจะทำงานต่อ

6. E13 ไม่สามารถตรวจสอบระดับหมึกได้ วิธีแก้ให้กดปุ่ม STOP/RESET ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที

7. E14 ฟ้องเกี่ยวกับตลับหมึก ดูที่ข้อ 3

8. E15 ฟ้องเกี่ยวกับตลับหมึก ดูที่ข้อ 3

9. E16 ฟ้องหมึกหมด วิธีแก้ให้กดปุ่ม STOP/RESET ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที

10. E30 ฟ้องเกี่ยวกับการตั้งค่าของเอกสาร ให้กลับไปดูการค่าว่าตั้งค่าตรงกันหรือไม่

11. E31 เครื่องไม่ได้เซื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ควรตรวจดูการเชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์เตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB

12. E50 การสแกนการตั้งค่าหัวพิมพ์ล้มเหลว กดปุ่ม Stop / Reset เพื่อยกเลิกข้อผิดพลาด

แสดงความคิดเห็น

Leave A Reply

Your email address will not be published.